NL

DestelWooD, paleo-kunstenaar van het platte land, nodigt je via zijn sculpturen, installaties en lampen uit om na te denken over ons oorspronkelijk cultureel patrimonium: het magische moment waarop meer dan 30.000 jaar geleden de eerste kunsten zijn ontstaan in grotten.

Bij gebrek aan grotten zoekt de kunstenaar zijn materiaal uit de ingewanden van onze huizen. Als een alchemist vormt hij stug, oud lood om tot een sculptuur met een verwarrende lichtheid, vol beweging. Plantaardig materiaal, aangespoeld aan de oevers van de Rhône, vervolledigt de verwijzing naar de bronnen van de kunst.

Aansluitend brengt hij in zijn lampen steen, hout en licht samen voor een moderne en levendige beleving van de brandende fakkels van onze voorouders.